ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Персональний склад головних експертів-координаторів УОЗ Чернігівської ОДА за основними напрямками діяльності відповідного профілю лікувальнимх спеціальностей.

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

20.10.2020                                                м. Чернігів                   № 329

Про затвердження складу експертів Управління охорони здоров ’я облдержадміністрації

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.03.2017 № 302 «Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України» (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я № 447 від 22.02.2019, № 1649 від 19.07.2019), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 488/30356 від 12.04.2017, керуючись Положенням про Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 19.11.2019 № 665, з метою здійснення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координаційної діяльності профільних напрямів у галузі охорони здоров’я Чернігівської області,

НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити персональний склад головних експертів-координаторів Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації (далі – Управління) за основними напрямами діяльності відповідного профілю лікувальних спеціальностей (Додаток 1).

2.    Затвердити персональний склад експертів Управління з лікарських спеціальностей (Додаток 2).

3.   Затвердити склад груп експертів Управління (Додаток 3).

4.   Затвердити Положення про групи експертів Управління (Додаток 4).

5.   Експертам-координаторам та експертам Управління:

5.1.     Керуватися у своїй діяльності Положенням про групи експертів Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації.

5.2.         Подавати у 3-денний термін після проведення заходу до Управління та КНП «Чернігівський обласний центр громадського здоров’я»

 

Чернігівської обласної ради інформацію про основні організаційні заходи (наради, практичні семінари, конференції, перевірки тощо).

5.3.           Щопівроку проводити аналіз статистичних показників за спеціальністю (в т.ч. смертності населення за відповідним напрямом роботи) з подальшим інформуванням профільних експертів-координаторів Управління.

5.4.             Експертам-координаторам щорічно надавати Управлінню аналітичний звіт про стан надання медичної допомоги за відповідним напрямком.

6.   Начальнику управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради, керівникам закладів охорони здоров’я області:

6.1.          Забезпечити умови для виконання експертами Управління покладених на них обов’язків.

6.2.     Рекомендувати встановлення експертам Управління надбавки до посадового окладу за основним місцем роботи в установленому порядку у розмірі до 25% посадового окладу відповідно до чинних нормативно- правових актів.

7.       Начальнику КНП «Чернігівський обласний центр громадського здоров’я» Чернігівської обласної ради В. Тарасовському:

7.1.           Надавати експертам Управління необхідну методичну та статистичну інформацію, директивні документи МОЗ України та Управління Чернігівської облдержадміністрації.

7.2.      Сформувати та постійно наповнювати актуальною інформацією сторінку експертів Управління на веб-сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації.

8.    Вважати такими, що втратили чинність накази Управління охорони здоров’я:

–         від 25.04.2016 № 107 «Про координацію профільних напрямків надання медичної допомоги у Чернігівській області»

–         від 06.11.2018 № 602 «Про затвердження експертів Управління охорони здоров’я облдержадміністрації»

–         від 25.02.2019 № 83 «Про внесення змін до наказу Управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 06.11.2018 № 602»

–         від 16.04.2020 №124 «Про внесення змін до наказу Управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 06.11.2018 № 602».

9.    Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Управління – начальника відділу організації медичної допомоги та мобілізаційної роботи В. Пуліна.

Начальник Управління                                                П. ГАРМАШ

 

Додаток 1

до наказу Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 20.10.2020 № 329

Персональний склад головних експертів – координаторів Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації за основними напрямами діяльності відповідного профілю лікувальних спеціальностей
№ з/п Напрям

діяльності

Координатор

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Координація експертів
І.

 

Акушерство і гінекологія Скрипка

Олександр

Анатолійович

–   акушерство і гінекологія

–  дитяча та підліткова гінекологія

–   онкогінекологія

2.

 

Педіатрія Кривець

Людмила

Іванівна

–   вакцинопрофілактика

–  дитяча алергологія

–     дитяча анестезіологія. Інтенсивна терапія новонароджених

–  дитяча гастроентерологія

–   дитяча гематологія

–  дитяча дерматовенерологія

–  дитяча ендокринологія

–   дитяча імунологія

–  дитяча кардіоревматологія

–   дитяча неврологія

–   дитяча нефрологія

–  дитяча онкологія

–  дитяча психіатрія

–   дитяча пульмонологія

–   дитяча фтизіатрія

–   дитячі інфекційні хвороби

–   неонатологія

–   педіатрія

 

3. Терапія Лисенко

Галина

Василівна

–  алергологія

–  гастроентерологія

–   гематологія

–  генетика медична

–   геріатрія, організація медичної допомоги інвалідам війни та учасникам АТО

–  дерматовенерологія

–   ендокринологія

–  загальна практика-сімейна медицина

–   інфекційні хвороби

–  кардіологія

–   клінічна імунологія

–  клінічна лабораторна діагностика

–  лікувальна фізкультура і спортивна медицина

–  медицина невідкладних станів

–  медична психологія, психотерапія

–  медсестринство

–  наркологія

–  неврологія

–  нефрологія

–   організація надання медичної допомоги потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС

–  паліативна допомога

–  променева терапія

–  професійна патологія

–   профілактика та лікування ВІЛ-інфекції/СШДу

–   пульмонологія

–  ревматологія

–  рентгенологія

–   судово-психіатрична експертиза

–   сурдологія

–   фтизіатрія

4. Хірургія Василинчук

Валерій

Володимирович

–   анестезіологія

–  дитяча анестезіологія

–  дитяча нейрохірургія

–  дитяча ортопедія і травматологія

–  дитяча отоларингологія

–  дитяча офтальмологія

–  дитяча патологічна анатомія

 

–   дитяча урологія

–   дитяча хірургія

–   ендоскопія

–   комбустіологія

–   нейрохірургія

–   онкологія

–   онкоотоларингологія

–   онкохірургія

–   ортопедія і травматологія

–   отоларингологія

–   офтальмологія

–   патологічна анатомія

–   проктологія

–  рабіологія

–   судинна хірургія

–  торакальна хірургія

–  трансплантологія

–   трансфузіологія

–   урологія

–   хірургія серця і магістральних судин

Головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги та мобілізаційної роботи Управління
Т. ЛАДОНЬКО

 

Додаток 2

до наказу Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

20.10.2020               № 329

Персональний склад експертів Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації

з лікарських спеціальностей

І” “ ■■ № п/п Спеціальність Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Посада, основне місце роботи
1. Акушерство і гінекологія Скрипка Завідувач гінекологічного Олександр відділення №2 КНП Анатолійович «Пологовий будинок»

Чернігівської міської ради

2. Анестезіологія Бабенко

Анатолій Іванович

Завідувач анестезіологічного відділення з ліжками інтенсивної терапії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
3. Алергологія Піддубний

Володимир

Олександрович

Лікар-алерголог поліклінічного консультативно- діагностичного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
4. Г астро-ентерологія Ревко Олег Петрович Завідувач

гастроентерологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

5. Г ематологія Нагорна Алла Петрівна Завідувач гематологічного відділення КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
6. Г енетика медична Рябова

Юліанна

Володимирівна

Лікар-генетик КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
7.  

Геріатрія. Організація медичної допомоги

Золотоверха

Ірина

Завідувач терапевтичного відділення для ветеранів КНП
1
с

 

  інвалідам війни та учасникам АТО Володимирівна «Чернігівська обласна лікарня»

Чернігівської обласної ради

8. Дермато-венерологія Велігура

Наталія

Анатоліївна

Завідувач амбулаторно- діагностичного відділення Філії КНП «Чернігівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради «Відокремлений структурний підрозділ – відділення для хворих 3 дерматовенерологічними захворюваннями»
9. Дитяча алергологія Лебедєва

Тетяна

Миколаївна

Лікар-алерголог дитячий пульмонологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
10. Дитяча анестезіологія Інтенсивна терапія новонароджених Клим

Михайло

Танасович

Завідувач відділення анестезіології

з ліжками інтенсивної терапії для новонароджених та недоношених дітей КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради

11. Дитяча

гостро-ентерологія

Красножон Тетяна Дмитрівна Лікар-гастроентеролог дитячий неврологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
12. Дитяча гематологія Павленко Єгор Михайлович Лікар-гематолог дитячий педіатричного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
13. Дитяча та підліткова гінекологія Сименюк

Любов

Анатоліївна

Завідувач відділення медико- соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня до молоді», лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку КНП «Дитяча поліклініка №2» Чернігівської міської ради
14. Дитяча

дермато-венерологія

Пінчук

Катерина

В.о. завідувача поліклінічного відділення, лікар-
2

 

    Владиславівна дерматовенеролог дитячий КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
15. Дитяча

ендокринологія

Захаревич

Людмила

Борисівна

Лікар-ендокринолог дитячий педіатричного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
16. Дитяча імунологія Калюжко

Світлана

Олександрівна

Завідувач інфекційно- боксованого відділення для дітей раннього віку №2 КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
17. Дитячі

інфекційні хвороби

Морозов

Андрій

В олод имирович

В.о. завідувача інфекційного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
18. Дитяча

кардіо-ревматологія

Баєвська Ірина Олегівна Завідувач педіатричного відділення, лікар- кардіоревматолог дитячий КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
19. Дитяча неврологія Лісовський

Андрій

Леонідович

Завідувач неврологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
20. Дитяча нефрологія Коростень

Наталія

Миколаївна

Лікар-нефролог дитячий педіатричного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
21. Дитяча ортопедія і травматологія Люткевич Микола Іванович Завідувач ортопедо- травматологічного відділення КІШ «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
22. Дитяча

отоларингологія

Тарасенко

Анатолій

Петрович

Лікар-отоларинголог дитячий офтальмологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської
(

 

      обласної ради
23. Дитяча офтальмологія Шоломій Лариса Іванівна Завідувач офтальмологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
24. Дитяча патологічна анатомія

«

Столяренко Марія Валеріївна Лікар-патологоанатом (дитячий) відділення дитячої патології

КНП «Чернігівське обласне патолого-анатономічне бюро» Чернігівської обласної ради

25. Дитяча психіатрія Порошина

Олена

Валентинівна

Лікар-психіатр дитячий диспансерного психіатричного відділення КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікаря» Чернігівської обласної ради
26. Дитяча

пульмонологія

Сергійчик Наталія Леонідівна Завідувач пульмонологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
27. Дитяча стоматологія Струц Віктор Володимирович Головний лікар КНП «Дитяча стоматологічна поліклініка» Чернігівської міської ради
28. Дитяча урологія . Скиба

Дмитро

Григорович

Лікар-уролог дитячий хірургічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
29. Дитяча фтизіатрія Карпенко Жанна Вікторівна Медичний директор амбулаторно-поліклінічної служби КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради
30.

31.

Дитяча нейрохірургія Гарус

Андрій

Анатолійович

Лікар-нейрохірург хірургічного відділення КНП «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради
Дитяча хірургія Ярмак

Сергій

Лікар – хірург дитячий хірургічного відділення КНП
4

 

    Ярославович «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
32. Ендокринологія Черв’якова Любов Іванівна Завідувач ендокринологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
33. Ендоскопія Косачевич Олег Іванович Лікар-ендоскопіст поліклінічного відділення 3 денним стаціонаром КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
34. Експертиза непраце­здатності Губко

Михайло

Михайлович

Завідувач поліклінічного консультативно- діагностичного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
35. Вакцино-

профілактика

Сопотницька

Романа

Михайлівна

Лікар-педіатр КНП «Чернігівська міська лікарня №1» Чернігівської міської ради
36. Загальна практика – сімейна медицина Сіваткіна

Барбара

Олександрівна

Завідуюча відділення загальної практики – сімейної медицини КНП «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради
37. Інфекційні хвороби Ворона

Світлана

Григорівна

Завідувач інфекційного відділення

КНП «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської міської ради

38. Інтервенційна

кардіологія

Філіппов Ігор Юрійович Завідувач інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії з рентгено-хірургічним блоком та ліжками інтенсивної терапії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
39. Клінічна імунологія Біщак

Микола

Теодорович

Лікар-ревматолог, імунолог ревматологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської
і

 

      обласної ради
40. Кардіологія Батог

Ігор Петрович

Генеральний директор КНП «Чернігівський обласний кардіологічний центр» Чернігівської обласної ради

і

41. Комбустіологія Яременко Віктор Васильович Завідувач опікового відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
42. Клінічна лабораторна діагностика Чабан

Тетяна Олексіївна

Завідувач клініко- діагностичної лабораторії КІШ «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
43. Стандартизація та контроль якості надання медичної допомоги населенню Чобітько

Валерій

Миколайович

Медичний директор 3 лікувально-діагностичної роботи КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
44. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина Коробенко

Інна

Володимирівна

Лікар із спортивної медицини філії

КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

«Відокремленого структурного підрозділу – центру для постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та ветеранів»

45. Медицина невідкладних станів Луценко

Валентина

Василівна

Медичний директор КНП КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради
46. Медична психологія Психотерапія Чечайлюк

Анатолій

Йосипович

Практичний психолог диспансерного психіатричного відділення КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
47. Медико-соціальна

експертиза

Павлюк

Богдан

Михайлович

Головний лікар КМЗ «Обласний Центр медико- соціальної експертизи» Чернігівської обласної ради
6
і

 

48. Наркологія Симонова Г анна Михайлівна Лікар-нарколог диспансерного наркологічного відділення КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
49. Неврологія Сергеев

Сергій Вікторович

Лікар-невропатолог неврологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
50. Нейрохірургія Дубина

Геннадій Іванович

Завідувач нейрохірургічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
51. Неонатологія Дудко

Людмила

Семенівна

Завідувач відділення новонароджених КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради
52. Нефрологія Горда

Олена Миколаївна

Завідувач відділення нефрології та гемодіалізу КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
53. Онкологія Шень

Юрій

Миколайович

В.о. генерального директора КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
54. Онкогінекологія Шень

Юрій

Миколайович

В.о. генерального директора КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
55. Онкоото-

ларингологія

Савченко Віталій Олегович Лікар-отоларинголог-онколог КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
56. Онкохірургія Бардаков Г ригорій Г ригорович Медичний директор КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
57. Організація надання медичної допомоги потерпілим внаслідок аварії Синявська

Галина

Михайлівна

Заступник медичного директора по роботі з відокремленими підрозділами КНП «Чернігівська обласна
7

 

  на ЧАЕС   лікарня» Чернігівської обласної ради
58. Ортопедія і травматологія Ігнатенко Юрій Григорович Завідувач травматолого- ортопедичного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
59. Отоларингологія Свєтлєйший

Роман

Анатолійович

Завідувач отоларингологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
60. Офтальмологія Биховець Ірина Іванівна Завідувач офтальмологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
61. Паліативна допомога Ященко

Володимир

Іванович

Генеральний директор КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
62. Патологічна анатомія Синиця

Валерій

Олексійович

Начальник КНП «Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро» Чернігівської обласної ради
63. Педіатрія Кривець

Людмила Іванівна

Заступник генерального директора КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
64. Проктологія Саргош

Ігор Дмитрович

Завідувач проктологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
65. Променева терапія Крічфалушій

Наталія

Михайлівна

Завідувач відділення променевої терапії КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
66. Професійна патологія

І

Черниш Г алина Іванівна Лікар-профпатолог поліклінічного консультативно- діагностичного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

 

67. Профілактика та лікування

ВІЛ-інфекції/СШДу

Тесленок Ірина Г ригорівна Завідувачка амбулаторно- поліклінічного відділення центру протидії ВІЛ- інфекції/СШДу КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради
68. Психіатрія Шуба

Богдана Орестівна

Медичний директор 3 амбулаторно-поліклінічної роботи, лікар-психіатр КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
69. Пульмонологія Тельнов Іван Сергійович Лікар-пульмонолог пульмонологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
70. Рабіологія Несін

Олександр

Дмитрович

Лікар ортопед-травматолог ортопедо-травматологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
71. Рентгенологія Сітарська

Людмила

Анатоліївна

Завідувач рентгенівського відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
72. Ревматологія Романюк

Валентина

Петрівна

Завідувач ревматологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
73. Стоматологія Г орбань

Сергій Петрович

Генеральний директор КНП «Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка» Чернігівської обласної ради
74. Судинна хірургія Попов

Сергій

Валентинович

Завідувач відділення судинної хірургії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
75. Судово-медична

експертиза

Полюк

Юрій

Начальник КЗ «Чернігівське обласне бюро судово-медичної
9
і

 

Володимирович експертизи»
76. Судово-психіатрична

експертиза

Максимов

Валерій

Сергійович

Голова судово-психіатричної експертної комісії КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
77. – —-  – – – ■ – Н

Сурдологія

Приходько

Світлана

Миколаївна

Лікар-отоларинголог, сурдолог поліклінічного консультативно- діагностичного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
78. Терапія Лисенко

Г алина Василівна

Завідувач відділу медичної статистики КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
79. Торакальна хірургія Лузан

Олег Миколайович

Завідувач хірургічного торакального відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
80. Транспланто-логія Коваленко

Станіслав

Миколайович

Завідувач хірургічного відділення

КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

81. Трансфузіологія Бузницька Лілія Миколаївна Генеральний директор КНП «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної ради
82. Ультразвукова

діагностика

Руденко

Дмитро

Миколайович

Генеральний директор КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради
83. Урологія Рожило

Андрій Остапович

Завідувач урологічного відділення

КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

84. Фтизіатрія

і

Карпенко Жанна Вікторівна Медичний директор амбулаторно-поліклінічної служби КНП «Чернігівський
10

 

———-     обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради
85. Хірургія Василинчук

Валерій

В о л о димирович

Завідувач хірургічного відділення

КНП «Чернігівська центральна районна лікарня»

Чернігівської районної ради

86. Хірургія серця і магістральних судин Шульга

Микола

В о лод имирович

Завідувач відділення судинної хірургії КНП «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської міської ради
Головний спеціаліст відділу
організації медичної допомоги
та мобілізаційної роботи Управління
Т. ЛАДОНЬКО
її

 

Додаток З

до наказу Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 20.10.2020 № 329

Склад груп експертів Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації
Прізвище, ім’я, по-батькові Посада, основне місце роботи
за напрямом «Акушерство і гінекологія»
 
Скрипка

Олександр Анатолійович

Завідувач гінекологічного відділення №2 КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради, головний експерт-координатор Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації за напрямом «Акушерство і гінекологія»
Сименюк

Любов Анатоліївна

Завідувач відділення медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня до молоді», лікар- гінеколог дитячого та підліткового віку КНП «Дитяча поліклініка №2» Чернігівської міської ради
Шень

Юрій Миколайович

В.о. генерального директора КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
Рябова

Юліанна Володимирівна

Лікар-генетик КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Анестезіологія, дитяча анестезіологія»
 
Бабенко

Анатолій Іванович

Завідувач анестезіологічного відділення з ліжками для інтенсивної терапії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Клим

Михайло Танасович

Завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для новонароджених та недоношених дітей КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Гематологія, дитяча гематологія»
 
Нагорна Алла Петрівна Завідувач гематологічного відділення КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
і

 

Павленко Єгор Михайлович Лікар-гематолог дитячий КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія»
 
Велігура

Наталія Анатоліївна

Завідувач амбулаторно-діагностичного відділення Філії КНП «Чернігівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради «Відокремлений структурний підрозділ – відділення для хворих 3 дерматовенерологічними захворюваннями»
Пінчук

Катерина Владиславівна

В.о. завідувача поліклінічного відділення, лікар- дерматовенеролог дитячий КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Ендокринологія, дитяча ендокринологія»
 
Черв’якова Любов Іванівна Завідувач ендокринологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Захаревич

Людмила Борисівна

Лікар-ендокринолог дитячий педіатричного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Інфекційні хвороби. Дитячі інфекційні хвороби.
Паразитологія»
Ворона

Світлана Григорівна

Завідувач інфекційного відділення КНП «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської міської ради
Морозов

Андрій Володимирович

В.о. завідувача інфекційного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Кардіологія. Хірургія серця та магістральних судин»
 
Батог

Ігор Петрович

Генеральний директор КНП «Чернігівський обласний кардіологічний центр» Чернігівської обласної ради
Попов

Сергій Валентинович

Завідувач відділення судинної хірургії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Шульга

Микола Володимирович

Завідувач відділення судинної хірургії КНП «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської міської ради
2

 

Філіппов Ігор Юрійович Завідувач інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії з рентгено-хірургічним блоком та ліжками інтенсивної терапії КІШ «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Нейрохірургія»
Дубина

Геннадій Іванович

Завідувач нейрохірургічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Гарус

Андрій Анатолійович

Лікар-нейрохірург КНП «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради
за напрямом «Неонатологія»
 
Дудко

Людмила Семенівна

Завідувач відділення новонароджених КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради
Клим

Михайло Танасович

Завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для новонароджених та недоношених дітей КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Кривець

Людмила Іванівна

Заступник генерального директора КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради, головний експерт- координатор Управління охорони здоров’я за напрямом «Педіатрія»
за напрямом «Нефрологія, дитяча нефрологія»
 
Горда

Олена Миколаївна

Завідувач відділення нефрології та гемодіалізу КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Коростень Наталія Миколаївна Лікар-нефролог дитячий педіатричного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Онкологія»
Шень

Юрій Миколайович

В.о. генерального директора КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
Савченко Віталій Олегович Лікар-отоларинголог-онколог КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради

 

Бардаков

Г ригорій Григорович

Медичний директор КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Ортопедія і травматологія»
 
Ігнатенко Юрій Григорович Завідувач травматолого-ортопедичного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Люткевич Микола Іванович Завідувач ортопедо-травматологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Отоларингологія, дитяча отоларингологія. Сурдологія»
 
Светлейший Роман Анатолійович Завідувач отоларингологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Тарасенко Анатолій Петрович Лікар-отоларинголог дитячий офтальмологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Приходько Світлана Миколаївна Лікар-отоларинголог, сурдолог поліклінічного консультативно-діагностичного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Офтальмологія, дитяча офтальмологія»
 
Биховець Ірина Іванівна Завідувач офтальмологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Шоломій Лариса Іванівна Завідувач офтальмологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Паліативна та хоспісна допомога. Геріатрія»
 
Ященко

Володимир Іванович

Генеральний директор КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
Золотоверха Ірина Володимирівна Завідувач терапевтичного відділення для ветеранів КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

 

за напрямом «Патологічна анатомія, судово-медична експертиза,

дитяча патологічна анатомія»

Синиця

Валерій Олексійович

Начальник КПП «Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро» Чернігівської обласної ради
Полюк

Юрій Володимирович

Начальник КЗ «Чернігівське обласне бюро судово- медичної експертизи»
Столяренко Марія Валеріївна Лікар-патологоанатом (дитячий) відділення дитячої патології КНП «Чернігівське обласне патолого-анатономічне бюро» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Педіатрія. Дитяча хірургія. Дитяча ортопедія і травматологія.
Дитяча урологія. Дитяча імунологія. Дитяча алергологія. Дитяча
гастроентерологія. Дитяча неврологія. Дитяча кардіологія»
р“™ ■

Кривець

Людмила Іванівна

Заступник генерального директора КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради, головний експерт- координатор Управління охорони здоров’я за напрямом «Педіатрія»
Ярмак

Сергій Ярославович

Лікар – хірург дитячий КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Люткевич Микола Іванович Завідувач ортопедо-травматологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Скиба

Дмитро Григорович

Лікар-уролог дитячий хірургічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Калюжко

Світлана Олександрівна

Завідувач інфекційно-боксованого відділення для дітей раннього віку №2 КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Лебедєва

Тетяна Миколаївна

Лікар-алерголог дитячий пульмонологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Красножон Тетяна Дмитрівна Лікар-гастроентеролог дитячий неврологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Лісовський Андрій Леонідович Завідувач неврологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради

 

Баєвська Ірина Олегівна Завідувач педіатричного відділення, лікар- кардіоревматолог дитячий КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Сергійчик Наталія Леонідівна Завідувач пульмонологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Психічне здоров’я»

1

Шуба

Богдана Орестівна

Медичний директор з амбулаторно-поліклінічної роботи, лікар-психіатр КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
Максимов Валерій Сергійович Голова судово-психіатричної експертної комісії КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
Симонова Г анна Михайлівна Лікар-нарколог диспансерного наркологічного відділення КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
Чечайлюк

# м

Анатолій Йосипович

Практичний психолог диспансерного психіатричного відділення КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради
Порошина Олена Валентинівна Лікар-психіатр дитячий диспансерного психіатричного відділення КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікаря» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Радіологія. Ультразвукова діагностика. Променева терапія.
Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика»
Руденко

Дмитро Миколайович

Генеральний директор КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради
Крічфалушій Наталія Михайлівна Завідувач відділення променевої терапії КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
і“…………………. ■…………….

Сітарська

Людмила Анатоліївна

Завідувач рентгенівського відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

 

за напрямом «Стоматологія. Терапевтична стоматологія. Хірургічна стоматологія. Ортопедична стоматологія. Дитяча стоматологія»
Г орбань

Сергій Петрович

Генеральний директор КНП «Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка» Чернігівської обласної ради
Струц

Віктор Володимирович

Головний лікар КНП «Дитяча стоматологічна поліклініка» Чернігівської міської ради
за напрямом «Терапія. Загальна практика – сімейна медицина. Професійна
патологія. Ревматологія. Неврологія»
Лисенко

Г алина Василівна

Завідувач відділу медичної статистики КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, головний експерт-координатор Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації за напрямом «Терапія»
Сіваткіна

Барбара Олександрівна

Завідуюча відділенням ЗПСМ КНП «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради
Піддубний

Володимир Олександрович

Лікар-алерголог поліклінічного консультативно- діагностичного відділення КІШ «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Романюк

Валентина Петрівна

Завідувач ревматологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Біщак

Микола Теодорович

Лікар-ревматолог, імунолог ревматологічного відділення КІШ «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Коробенко

Інна Володимирівна

Лікар із спортивної медицини філії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради «Відокремленого структурного підрозділу – центру для постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та ветеранів»
Сергеев

Сергій Вікторович

Лікар-невропатолог неврологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Ревко Олег Петрович Завідувач гастроентерологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
!…………… “…………. і !

Луценко

Валентина Василівна

Медичний директор КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради

 

Чабан

Тетяна Олексіївна

Завідувач клініко-діагностичної лабораторії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Тесленок Ірина Г ригорівна Завідувачка амбулаторно-поліклінічного відділення центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради
Черниш Г алина Іванівна Лікар-профпатолог поліклінічного консультативно- діагностичного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Фтизіатрія. Пульмонологія»
 
Карпенко Жанна Вікторівна Медичний директор амбулаторно-поліклінічної служби КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради
Сергійчик Наталія Леонідівна Завідувач пульмонологічного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
Тельнов Іван Сергійович Лікар-пульмонолог пульмонологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
за напрямом «Хірургія. Судинна хірургія. Торакальна хірургія. Урологія.
Комбустіологія. Ендоскопія. Рабіологія. Трансплантологія»
 
Василинчук

Валерій Володимирович

Завідувач хірургічного відділення КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, головний експерт- координатор Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації за напрямом «Хірургія»
Попов

Сергій Валентинович

Завідувач відділення судинної хірургії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Лузан

Олег Миколайович

Завідувач хірургічного торакального відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

 

Рожило

Андрій Остапович

Завідувач урологічного відділення КЕШ «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Яременко Віктор Васильович Завідувач опікового відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Косачевич Олег Іванович Лікар-ендоскопіст КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
Саргош

Ігор Дмитрович

Завідувач проктологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Несін

Олександр Дмитрович

Лікар ортопед-травматолог ортопедо- травматологічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Бузницька Лілія Миколаївна Генеральний директор КНП «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної ради
Коваленко

Станіслав Миколайович

Завідувач хірургічного відділення КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Шульга

Микола Володимирович

Завідувач відділення судинної хірургії КНП «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської міської ради
за напрямом «Контроль якості надання медичної допомоги населенню»
 
Г армаш

Петро Петрович

Начальник Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Пулін

Володимир Олексійович

Заступник начальника Управління – начальник відділу організації медичної допомоги та мобілізаційної роботи
Чобітько

Валерій Миколайович

Медичний директор з лікувально-діагностичної роботи КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Павлюк

Богдан Михайлович

Головний лікар КМЗ «Обласний Центр медико- соціальної експертизи» Чернігівської обласної ради
Губко

Михайло Михайлович

Завідувач поліклінічного консультативно- діагностичного відділення. КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
Головний спеціаліст відділу
організації медичної допомоги
та мобілізаційної роботи Управління

 

Додаток 4

до наказу Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 20.10.2020 № 329

ПОЛОЖЕННЯ про групи експертів Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації

І.  Загальні положення

1Л. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання, функції груп експертів Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації (далі – Управління) та розроблено відповідно до Положення про групи експертів МОЗ України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.03.2017 № 302 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 447), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2017 за № 488/30356 (із наступними змінами) та наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2019 № 1649 «Про внесення зміни до пункту 8 Положення про групи експертів МОЗ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2019 за№ 924/33895.

1.2.     Групи експертів Управління утворюються з метою експертного супроводу завдань та функцій Управління на засадах консультативно- дорадчого органу для реалізації державної політики та стратегії у сфері охорони здоров’я, координації своєї роботи з Міністерством охорони здоров’я України, Чернігівською облдержадміністрацією, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я державних адміністрацій у розрізі галузей знань «Охорона здоров’я» за відповідними напрямами.

1.3.   Персональний склад членів груп експертів затверджується наказом Управління.

До роботи у складі групи експертів Управління можуть залучатися представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками (за згодою), фахівці з вищою медичною освітою, особи з вищою освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, а також іноземні фахівці, які мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю.

1.4.        Члени груп експертів підпорядковуються та координуються начальником Управління охорони здоров’я облдержадміністрації та його заступниками відповідно до розподілу обов’язків.

Групи експертів МОЗ з відповідних напрямів координують діяльність груп експертів Управління.

1.5.       Члени груп експертів Управління здійснюють визначені цим Положенням функції та обов’язки.

 

1.6.             У своїй діяльності члени груп експертів Управління керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

1.7.    У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів груп експертів Управління та неможливості через це брати участь у роботі груп, вони зобов’язані письмово повідомити про це начальника Управління.

1.8 У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо під час роботи групи експертів або після надання висновку (рецензії) групою експертів Управління, такі висновки (рецензії) підлягають перегляду, а особа, що має конфлікт інтересів, виключається зі складу відповідних груп експертів.

1.9. Членами груп експертів Управління призначаються:

фахівці з відповідного професійного спрямування, що мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю, спеціалізацією та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7 років або науковий ступінь не нижче кандидата наук;

особи з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я, мають сертифікат спеціаліста за відповідною спеціальністю, зі стажем роботи у сфері охорони здоров’я не менше 7 років;

особи, зазначені у абзацах другому, третьому цього пункту, які володіють однією з мов Європейського Союзу (за наявності відповідного підтвердного документа) та брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

До складу груп експертів з правом дорадчого голосу можуть включатися за згодою лікарі, міжнародні експерти відповідного профілю за наявності документів про освіту та кваліфікацію, виданих компетентними органами або уповноваженими організаціями Австралії, країн – членів Європейського Союзу, Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії.

II.   Функції груп експертів

2.   Групи експертів Управління:

2.1.   Беруть участь у:

підготовці пропозицій, управлінських рішень для керівництва Управління, що належать до компетенції експертних груп Управління;

 

плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від захворювань;

підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;

забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартах, рекомендаціях у сфері охорони здоров’я.

2.2.   Надають:

методичну, консультативно-дорадчу допомогу фахівцям лікувально- профілактичних закладів області відповідно до профілю;

експертну оцінку і висновки (рецензії) з питань, що відносяться до компетенції експертних груп, згідно з цим Положенням.

2.3. Співпрацюють з робочими групами та комісіями МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, групами експертів МОЗ відповідно до законодавства.

III.   Права та обов’язки членів груп експертів

3.1.       Члени груп експертів Управління відповідно до своїх функцій мають право:

отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від Управління, закладів та установ сфери охорони здоров’я області, навчальних медичних закладів для виконання своїх завдань;

надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів обласних програм, заходів програмного характеру, наукових розробок з питань діагностики, профілактики, лікування захворювань, нових видів лікарських засобів, медичної техніки, обладнання, інструментів та медичних виробів, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;

надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів нормативно- правових актів та інших документів, що стосуються сфери охорони здоров’я за відповідною спеціальністю;

співпрацювати із закладами вищої освіти, охорони здоров’я, науково- дослідними установами МОЗ та НАМИ України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;

брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.

 

3.2.   До обов’язків груп експертів Управління належать:

3.2.1.    Участь у:

підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги;

роботі Управління щодо планування та виконання державних та обласних програм у сфері охорони здоров’я, медичних заходів окремих державних та обласних програм і комплексних заходів програмного характеру.

3.2.2.    Співпраця із закладами системи охорони здоров’я.

3.2.3.          Надання за зверненням клініко-експертних комісій МОЗ, Управління об’єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я згідно із законодавством.

3.2.4.                 Здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ України та Управління.

 

Головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги та мобілізаційної роботи Управління

 

 

Т. ЛАДОНЬКО

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

ГОЛОВНЕ МЕНЮ